Foto: Xavier Mouton

 

 

Kinderbekkenfysiotherapie

Over het algemeen verloopt het zindelijk worden van een kind vrij vanzelfsprekend. Wanneer dit niet het geval is, is het verstandig om hiervoor hulp in te schakelen. Er kunnen meerdere oorzaken zijn waardoor je kind niet (volledig) zindelijk is. De factoren die van belang zijn komen naar voren in het intakegesprek, de vragenlijsten en het onderzoek wat uitgevoerd wordt nadat je je kind hebt aangemeld.

 

Net als volwassenen kunnen ook kinderen last hebben van een niet goed werkende bekkenbodem. Bekkenbodemspieren zijn bewust en actief te gebruiken. Veel kinderen zijn zich hiervan niet bewust en voelen dit niet. Dit kan allerlei klachten veroorzaken die een opgroeiend kind in de weg kunnen zitten. Onder “bekkenbodem” worden de spiergroepen verstaan die de buikholte van de buitenwereld scheiden, met daarin 2 openingen voor het kwijtraken van plas en poep (en voor de meisjes uiteraard ook nog de vagina). Deze spiergroepen vormen een sluitspier voor de plasbuis en de anus en spelen dus een rol bij zowel het ophouden als het uitscheiden van plas en poep. Dit wordt zodanig aan je kind uitgelegd, dat het begrijpt dat het aanleren van plassen en poepen een vaardigheid is net zoals bijvoorbeeld fietsen of zwemmen.

 

Ik ben specialistisch opgeleid om je kind op een speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zitten en hoe hij of zij daar controle over kan krijgen. Ook wordt geleerd hoe en wanneer je kind moet plassen en poepen. Zo krijgt je kind inzicht in het leren voelen en leert hij/ zij adequaat te reageren op signalen van aandrang.

 

 

Werkwijze

Allereerst zullen de klachten geïnventariseerd worden. Dit gebeurt middels een vraaggesprek en een aantal vragenlijsten waarvan gevraagd wordt ze thuis in te vullen. In de meeste gevallen zijn dit plas- en/of poepdagboekjes; dagboekjes bedoeld om inzicht te krijgen in het plassen en poepen. Er wordt ook een bewegingsonderzoek gedaan, hierbij wordt tevens gekeken naar de ademhaling en mogelijkheid tot ontspanning. Die spelen namelijk een belangrijke rol bij goed (leren) poepen en plassen. Indien er een specifiek onderzoek van de bekkenbodemspier nodig is zal ik dit eerst met jou en je kind bespreken.

 

Wanneer de klachten van je kind duidelijk in beeld zijn gebracht, wordt een behandelplan opgesteld. Dit kan onder andere bestaan uit voorlichting en advies over drink- en eetgedrag, toiletgedrag, adem- en ontspanningsoefeningen, het (weer) goed leren voelen van de bekkenbodemspier en het leren controleren daarvan. Ook wordt er zo nodig aandacht besteed aan houding, kracht, stabiliteit en bewegen van je kind. Vanzelfsprekend speel ik hierbij in op de belevingswereld van je kind. 

 

 

Samenwerking met andere zorgverleners

Soms is het nodig meerdere deskundigen in te schakelen. Ik ben gewend multidisciplinair te werken en zal indien nodig, adviseren om medebehandeling van bijvoorbeeld een diëtiste, psycholoog, kinderarts, kinderuroloog of andere discipline te vragen. 

 

Resultaat

Over het algemeen kan er binnen enkele maanden een goed resultaat worden bereikt. Het resultaat is mede afhankelijk van:

  • De aard en ernst van de (medische) problematiek
  • De duur van de klachten
  • De leeftijd van het kind
  • De motivatie en inzet van het kind en de ouders